Deadline correcties LIV en LKV nadert

Door |2020-04-23T15:40:57+02:00april 23rd, 2020|

Deadline correcties LIV en LKV nadert Zijn de voorlopige berekeningen van het LKV, het LIV en het jeugd-LIV van het UWV al gecontroleerd? Als u het niet eens bent met een voorlopige berekening – of wanneer die berekening onjuist is – dan kunt u nog tot uiterlijk 1 mei a.s. correcties op de loonaangiften (laten) […] ..

Vaste reiskostenvergoeding ook bij thuiswerken in coronatijd

Door |2020-04-23T15:39:39+02:00april 23rd, 2020|

Vaste reiskostenvergoeding ook bij thuiswerken in coronatijd U kunt voor reiskosten een vaste onbelaste vergoeding betalen aan uw werknemers, bijvoorbeeld voor woon-werkverkeer. Het reispatroon zal door de coronacrisis bij veel werknemers veranderen, bijvoorbeeld als zij vaker thuiswerken. Die verandering kan met zich meebrengen dat u de vaste reiskostenvergoeding moet aanpassen of geheel of gedeeltelijk tot […] ..

TOGS ook uitgebreid voor ondernemers met bedrijf aan huis

Door |2020-04-16T13:38:45+02:00april 16th, 2020|

TOGS ook uitgebreid voor ondernemers met bedrijf aan huis De TOGS-regeling/het Noodloket richtte zich oorspronkelijk op ondernemers met omvangrijke vaste lasten, die veroorzaakt worden door een fysieke vestiging of door fysieke productiemiddelen die los staan van de eigen woning en die essentieel zijn voor de bedrijfsvoering. Worden uw bedrijfsactiviteiten aan huis of vanuit huis verricht, […] ..

TOGS-regeling voor nog meer ondernemers toegankelijk

Door |2020-04-16T13:37:21+02:00april 16th, 2020|

TOGS-regeling voor nog meer ondernemers toegankelijk De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS, of kortweg: het Noodloket) staat open voor ondernemers in de sectoren die getroffen zijn door de beperkende coronamaatregelen. Daarvoor is een lijst met kwalificerende sectoren aangelegd aan de hand van de codes voor de standaardbedrijfsindeling (SBI-codes). Die lijst is verder uitgebreid, zodat […] ..

Verlagen gebruikelijk loon in 2020 toegestaan

Door |2020-04-09T14:00:22+02:00april 9th, 2020|

Verlagen gebruikelijk loon in 2020 toegestaan Als de Coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van uw bv, mogen de bv en u als aanmerkelijkbelanghouder gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon afspreken. Het loon dat al is genoten over verstreken perioden in het jaar 2020 mag echter niet worden teruggedraaid. Aan het einde […] ..

NOW-regeling opengesteld

Door |2020-04-09T13:59:02+02:00april 9th, 2020|

NOW-regeling opengesteld De nieuwe Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is opengesteld. Verwacht u een omzetverlies van tenminste 20%? Dan kunt u bij het UWV voor een periode van 3 maanden (met mogelijk een eenmalige verlenging van nog eens 3 maanden) een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom, […] ..

Vraag tijdelijk extra bijstand aan bij uw gemeente

Door |2020-04-02T10:13:56+02:00april 2nd, 2020|

Vraag tijdelijk extra bijstand aan bij uw gemeente Een andere steunmaatregel in het kader van de Coronacrisis voor ondernemers die is opengesteld betreft de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Deze regeling vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. De regeling kent geen vermogens- of partnertoets. Ook wordt uw […] ..

Noodloket geopend

Door |2020-04-02T10:11:44+02:00april 2nd, 2020|

Noodloket geopend Een van de maatregelen die de overheid heeft genomen om u door de Coronacrisis heen te helpen, is de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS, kortweg het Noodloket). Dit Noodloket is sinds maandag 30 maart opengesteld. De steunmaatregel is bedoeld voor sectoren die het meest te lijden hebben onder de maatregelen ter bestrijding […] ..

Corona en contractuele verplichtingen; overmacht als oplossing?

Door |2020-03-27T09:37:26+01:00maart 27th, 2020|

Corona en contractuele verplichtingen; overmacht als oplossing? Kunt u uw verplichtingen niet nakomen door de maatregelen rondom het Coronavirus? Misschien is er ruimte om een beroep te doen op overmacht. Bij een succesvol beroep op overmacht is er nog steeds sprake van een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, maar hoeft u als tekortkomende […] ..

Corona en contractuele verplichtingen; overmacht als oplossing?

Door |2020-03-27T09:37:26+01:00maart 27th, 2020|

Corona en contractuele verplichtingen; overmacht als oplossing? Kunt u uw verplichtingen niet nakomen door de maatregelen rondom het Coronavirus? Misschien is er ruimte om een beroep te doen op overmacht. Bij een succesvol beroep op overmacht is er nog steeds sprake van een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, maar hoeft u als tekortkomende […] ..