Voorkom bijbetaling vennootschapsbelasting

Door |2020-01-30T14:48:11+02:00januari 30th, 2020|

Voorkom bijbetaling vennootschapsbelasting Laat een reële inschatting maken van de vennootschapsbelasting die u in 2020 verschuldigd zult zijn, zodat uw bv niet een te lage voorlopige aanslag voor de vennootschapsbelasting krijgt opgelegd. Zo voorkomt u het risico dat de bv na afloop van het jaar 8% belastingrente in rekening gebracht krijgt, omdat zij vennootschapsbelasting blijkt […] ..

Leg afzien van aanbod vaste uren vast

Door |2020-01-23T10:23:15+02:00januari 23rd, 2020|

Leg afzien van aanbod vaste uren vast Heeft u de oproepkracht tijdig een aanbod voor vaste uren gedaan? De oproepkracht heeft dan een maand om op uw aanbod te reageren, maar hoeft uw aanbod niet te accepteren. Hij of zij kan er dus voor kiezen om flexibel te blijven werken. Het is wel verstandig om […] ..

Bied uw oproepkrachten tijdig vaste uren aan

Door |2020-01-23T10:22:41+02:00januari 23rd, 2020|

Bied uw oproepkrachten tijdig vaste uren aan Had u op 31 december 2019 oproepkrachten die 12 maanden of langer bij u werkten en blijft u ook in 2020 met hen samenwerken? U moet hen dan vóór 1 februari a.s. een aanbod doen voor een vast aantal uren gebaseerd op het gemiddelde van de afgelopen 12 […] ..

Denk aan de btw-deadlines bij onroerende zaken

Door |2020-01-16T11:35:55+02:00januari 16th, 2020|

Denk aan de btw-deadlines bij onroerende zaken Heeft u bij de koop of verkoop van een onroerende zaak ervoor gekozen om btw-belast te leveren? In dat geval moet de koper binnen vier weken na afloop van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarin het pand aan hem/haar is geleverd, een schriftelijke verklaring uitreiken aan […] ..

Doe tijdig opgave uitbetaalde bedragen aan derden

Door |2020-01-16T11:35:16+02:00januari 16th, 2020|

Doe tijdig opgave uitbetaalde bedragen aan derden Heeft u in 2019 bedragen uitbetaald aan derden? Denk er dan aan dat u hiervan uiterlijk 31 januari 2020 opgave doet bij de Belastingdienst. Er wordt geen uitstel verleend. U moet de gegevens over de aan derden uitbetaalde bedragen (de zogenoemde IB 47-opgave) digitaal aanleveren bij de Belastingdienst […] ..

Meer tijd voor aangeven eindheffing maar let op!

Door |2020-01-09T12:45:10+02:00januari 9th, 2020|

Meer tijd voor aangeven eindheffing maar let op! Vergoedt of verstrekt u meer dan het bedrag van uw vrije ruimte? Dan betaalt u over het meerdere 80% eindheffing. U hebt meer tijd gekregen om vast te stellen of u de vrije ruimte overschrijdt. Vanaf aangiftejaar 2020 hoeft u de eindheffing namelijk pas aan te geven […] ..

Gewijzigde tarieven

Door |2020-01-09T12:44:08+02:00januari 9th, 2020|

Gewijzigde tarieven Het tarief voor de vennootschapsbelasting en het box-2-tarief zijn gewijzigd per 1 januari 2020. Het 19%-tarief voor belastbare winst tot € 200.000 is verlaagd naar 16,5% (en gaat in 2021 naar 15%). Het 25%-tarief voor belastbare winst boven € 200.000 gaat echter pas omlaag in 2021. Bovendien gaat dit tarief dan niet omlaag […] ..

Voorlopige aanslag of teruggaaf laten aanpassen

Door |2019-12-19T11:52:47+02:00december 19th, 2019|

Voorlopige aanslag of teruggaaf laten aanpassen Heeft u na afloop van een jaar te weinig inkomstenbelasting betaald of juist te veel teruggaaf gehad, dan moet u die belasting alsnog betalen. Vanaf 1 juli van het jaar na het betreffende belastingjaar betaalt u bovendien 4% belastingrente. Dat kunt u voorkomen door de voorlopige aanslag of teruggaaf […] ..

Haal giften in de tijd naar voren

Door |2019-12-19T11:51:57+02:00december 19th, 2019|

Haal giften in de tijd naar voren Bent u gewend om jaarlijks giften te doen? Overweeg in dat geval om uw voor 2020 geplande gift toe te voegen aan uw gift over 2019 – en om deze dus nog dit jaar te doen. Denk daarbij wel aan het plafond van 10% van het verzamelinkomen. Dit […] ..

Vraag tijdig S&O-afdrachtvermindering 2020 aan

Door |2019-12-12T14:47:22+02:00december 12th, 2019|

Vraag tijdig S&O-afdrachtvermindering 2020 aan Er komen in 2020 vier momenten waarop u per kalenderjaar de afdrachtvermindering S&O kunt aanvragen. Nu zijn dat nog drie momenten. U mag de aanvraag nog indienen op de laatste dag voor de dag waarop de periode van het S&O-werk begint. Nu is dat nog een maand voorafgaand aan die […] ..